Om Strömholm Advokatbyrå

Strömholm Advokatbyrå grundades hösten 2012 av advokat Katarina Strömholm. Vi erbjuder specialistrådgivning inom områdena immaterialrätt och marknadsrätt:

   nya ord

Vi vänder oss främst till företag och andra som skapar eller investerar i immateriella tillgångar och som vill säkerställa att tillgångarna skyddas och utnyttjas på bästa sätt.

Erfarenhet och gedigen specialistkunskap gör att vi snabbt och effektivt kan identifiera klientens problem och presentera svar på frågor kring skyddsmöjligheter, styrkan hos existerande immaterialrättigheter, intrång/kopiering, gränser för tillåten och otillåten reklam, licensiering, förvärv och avyttring av rättigheter mm.

Sedan våren 2016 samarbetar Strömholm Advokatbyrå med jur. kand. Liselott Enström (numera Barker Brettell) i allt arbete med varumärkes- och mönsteransökningar.

 

»Till arkivet