»Det s.k. klassikerskyddet prövas i domstol – Patent- och marknadsdomstolen anser att oförändrad återgivning faller utanför det skydd bestämmelsen i 51 § URL ger

2021 / 05 / 06

»Kan en skyddad ursprungsbeteckning omfatta mer än själva namnet – exempelvis innebära skydd mot en form eller ett utseende som är kännetecknande för en produkt med skyddat namn? EU-domstolen klargör.

2021 / 01 / 26

»Åtnjuter den s.k. Foppatoffeln skydd som 3D-varumärke? Nej, själva formen på skon besitter inte särskiljningsförmåga (anser PMÖD)

2020 / 12 / 21

»Aron Flam frias för upphovsrättsintrång – omslaget till boken ”Det här är en svensk tiger” faller under det EU-rättsliga parodiundantaget

2020 / 10 / 09

»Beslaget av Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger” hävs – åklagaren har inte bemött påstående om att det s.k. parodiundantaget gör bokomslaget lagligt

2020 / 08 / 27

»Kan funktionellt betingad design – exempelvis en cykel med tre olika lägen – skyddas genom upphovsrätt? EU-domstolen klargör (C-833/18)

2020 / 08 / 27

»Högsta domstolen anser att upphovsrättslagens inskränkningar av upphovsrätten är tydliga – SVT begick intrång när den sk järnrörsfilmen publicerades

2020 / 03 / 20

»Innehåll i poddsändningen ”Mordpodden” gör intrång i upphovsrätt till bok om autentiskt mord

2020 / 02 / 20

»Patent- och marknadsöverdomstolen prövar alkohollagens krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring

2019 / 12 / 19

»Arbetsdomstolen meddelar dom i upphovsrättstvist om ”Babblarna” – förlag anses ha förvärvat förfoganderätt till illustrationer skapade av uppdragstagare/anställd

2019 / 12 / 19