»Beslaget av Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger” hävs – åklagaren har inte bemött påstående om att det s.k. parodiundantaget gör bokomslaget lagligt

2020 / 08 / 27

»Kan funktionellt betingad design – exempelvis en cykel med tre olika lägen – skyddas genom upphovsrätt? EU-domstolen klargör (C-833/18)

2020 / 08 / 27

»Högsta domstolen anser att upphovsrättslagens inskränkningar av upphovsrätten är tydliga – SVT begick intrång när den sk järnrörsfilmen publicerades

2020 / 03 / 20

»Innehåll i poddsändningen ”Mordpodden” gör intrång i upphovsrätt till bok om autentiskt mord

2020 / 02 / 20

»Patent- och marknadsöverdomstolen prövar alkohollagens krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring

2019 / 12 / 19

»Arbetsdomstolen meddelar dom i upphovsrättstvist om ”Babblarna” – förlag anses ha förvärvat förfoganderätt till illustrationer skapade av uppdragstagare/anställd

2019 / 12 / 19

»Tunn boett och sk natoarmband i visst utförande – Patent- och marknadsöverdomstolen anser att Daniel Wellington-klockan utgör ett verk skyddat av upphovsrätt

2019 / 04 / 01

»Kopior av fotografi åberopades som bevisning i rättegång – kopiering och ingivande till domstol bedömdes utgöra intrång

2019 / 02 / 08

»Var det tillåtet för Dagens Nyheter att publicera fotografier från KD-politikers Facebooksida? Patent- och marknadsöverdomstolen tycker det.

2018 / 10 / 08

»Begreppet ”ekologisk” uppfattas beteckna något positivt och hälsosamt – marknadsföring av snus förbjuds.

2018 / 10 / 04