Verksamhetsområden

Strömholm Advokatbyrå erbjuder affärsjuridisk specialistrådgivning inom följande områden:

nya ord

 

 

Vår rådgivning omfattar alla frågor som kan uppkomma vid tillskapande, upprätthållande, försvar och kommersialisering av klientens egna immateriella rättigheter och vid klientens möte med andras rättigheter.

Bedömning av skyddsmöjligheter

Är designen eller texten skyddad genom upphovsrätt? Kan symbolen fungera som varumärke? Är den tekniska innovationen panterbar? Vi gör en bedömning.

Bedömning av intrång

Har vi hamnat alltför nära konkurrentens kännetecken? Har någon kopierat mitt fotografi? Utnyttjar de vår skyddade teknik? Vi gör en bedömning. 

Granskning och analys av reklam

Kan vi jämföra vår produkt med konkurrentens i en annons? Hänvisar de till ett relevant test i sin reklam? Är vår överdrift tillåten? Vi gör en bedömning.

Tvistlösning

Anser ni att någon begår intrång i era rättigheter? Har ni fått ett s.k. varningsbrev från någon med immaterialrättigheter? Vi bistår med rådgivning vid tvister i och utanför domstol. 

IP Due Diligence – Avtal vid företagsförvärv

Vi bistår med granskning av existens och styrka hos immaterialrättigheter vid företagstransaktioner samt förhandlar och upprättar avtal.

Kommersialisering av immaterialrättigheter

Vill ni sälja eller köpa immaterialrättigheter? Kanske licensiera? Eller samexistera med ett annat företag? Vi bistår med förhandling och upprättande av avtal.

Registrering av varumärke och mönster (design)

I samarbete med jur. kand. Liselott Enström, Barker Brettell, bistår vi med rådgivning och arbete vid upprättande och ingivande av ansökningar om att registrera varumärken och mönster – nationellt, i EU eller internationellt. 

»Till arkivet