»(På svenska) Arla förbjuds att använda uttrycket “netto noll klimatavtryck” och liknande uttryck vid marknadsföring av mejeriprodukter

2023 / 02 / 07

»(På svenska) Brukskonst i domstol no. 2 – Patent- och marknadsdomstolen prövar skydd för fåtöljdyna till designklassiker

2022 / 11 / 23

»(På svenska) Brukskonst i domstol no. 1 – Patent- och marknadsdomstolen prövar frågan om skydd för pelarbord

2022 / 11 / 23

»(På svenska) Det s.k. klassikerskyddet prövas i domstol – Patent- och marknadsdomstolen anser att oförändrad återgivning faller utanför det skydd bestämmelsen i 51 § URL ger

2021 / 05 / 06

»(På svenska) Kan en skyddad ursprungsbeteckning omfatta mer än själva namnet – exempelvis innebära skydd mot en form eller ett utseende som är kännetecknande för en produkt med skyddat namn? EU-domstolen klargör.

2021 / 01 / 26

»(På svenska) Åtnjuter den s.k. Foppatoffeln skydd som 3D-varumärke? Nej, själva formen på skon besitter inte särskiljningsförmåga (anser PMÖD)

2020 / 12 / 21

»(På svenska) Aron Flam frias för upphovsrättsintrång – omslaget till boken “Det här är en svensk tiger” faller under det EU-rättsliga parodiundantaget

2020 / 10 / 09

»(På svenska) Beslaget av Aron Flams bok “Det här är en svensk tiger” hävs – åklagaren har inte bemött påstående om att det s.k. parodiundantaget gör bokomslaget lagligt

2020 / 08 / 27

»(På svenska) Kan funktionellt betingad design – exempelvis en cykel med tre olika lägen – skyddas genom upphovsrätt? EU-domstolen klargör (C-833/18)

2020 / 08 / 27

»(På svenska) Högsta domstolen anser att upphovsrättslagens inskränkningar av upphovsrätten är tydliga – SVT begick intrång när den sk järnrörsfilmen publicerades

2020 / 03 / 20