Katarina Strömholm, advokat

Tel. + 46 708 41 00 99
E-mail: ks@stromholmlaw.se

Katarina har omfattande erfarenhet av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga tvister – både tvistlösning utom rätta och tvistlösning vid domstol.

Katarina har bistått många företag som marknadsför konsumentprodukter med löpande rådgivning i reklamjuridiska och immaterialrättsliga frågor. Många av företagen är verksamma på hårt kontrollerade marknader och är därmed underkastade särskilda regleringar som måste beaktas vid all form av marknadskommunikation (alkohol, kosmetika, livsmedel, hälso- och hygienprodukter, drivmedel).

Katarina har i stor omfattning arbetat med immaterialrättsliga frågor i anslutning till företagstransaktioner – både i arbetet med att granska och värdera styrkan hos immaterialrättigheter och i arbetet med att upprätta överlåtelse- och licensavtal.

Arbetslivserfarenhet på domstol och advokatbyrå

2009-2012: Advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm (efter samgående mellan RydinCarlsten Advokatbyrå AB och Lindahl)
2005-2009: Advokat och delägare, RydinCarlsten Advokatbyrå AB, Stockholm
2001-2005: Advokat, RydinCarlsten Advokatbyrå AB, Stockholm
1998-2001: Biträdande jurist, RydinCarlsten Advokatbyrå AB, Stockholm
1995-97: Notarietjänstgöring, Jakobsbergs tingsrätt, Stockholm

Katarina blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2001.

Utbildning

1995: Jur. kand.examen, Uppsala universitet
1990-95: Studier i juridik, Uppsala universitet
1989-90: Studier i praktisk och teoretisk filosofi, Uppsala universitet
1987-88: Studier i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Arbetslivserfarenhet – övrigt

2004-2005: Utredningssekreterare i en statlig utredning avseende rätten till högskoleuppfinningar. Utredningen avgav betänkandet ”Nyttiggörande av högskoleuppfinningar” (SOU 2005:95).

Utbildningar, föreläsningar mm

Katarina har under många år flitigt anlitats som föreläsare i immaterialrätt och marknadsrätt, bland annat av:

Stockholms universitet, masterprogram, enstaka kurser mm
Karolinska institutet, entreprenörskapskurser för studenter
Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
Svenska Föreningen för upphovsrätt
Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt

Övrigt

Katarina Strömholm var sekreterare i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (tidigare Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd) under åren 2000-2011. Sedan år 2010 är Katarina ledamot av föreningens styrelse.

Sedan 2001 är Katarina Strömholm ledamot av juryn som utser vinnare av varumärkespriset SIGNUM. Syftet med SIGNUM är att uppmärksamma och belöna de nordiska företag som bäst förvaltar och vårdar sina varumärken. Priset har delats ut sedan 1995 i samband med arrangemanget Varumärkesdagen.

»Till arkivet